top of page

Hakkımızda

Derneğimiz, yutma bozuklukları tanı ve tedavisinde konu ile ilgili uzmanlar arasında

birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; işbirliğini desteklemek, yutma bozuklukları ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, yutma bozuklukları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, yutma bozuklukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, yutma bozuklukları ile ilgili teknolojileri hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, yutma bozukluklarına sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek, onlara danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzenlemek amacıyla 15 Nisan 2011 tarihinde kurulmuştur.

Yutma Bozuklukları Araştırma Derneği Logosu

Kurucu Yönetim Kurulu:

 A. Ayşe Karaduman (Başkan)

Hasan Özen (II. Başkan)

A. Şefik Hoşal (Genel Sekreter)

Numan Demir (Sayman)

Aydın Yağmurlu (Üye)

Umut Akyol (Üye)

 Selen Serel Arslan (Üye)

bottom of page