top of page

Misyon

Yutma bozuklukları tanı ve tedavisinde konu ile ilgili uzmanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; işbirliğini desteklemek, yutma bozuklukları konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, yutma bozuklukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, yutma bozuklukları ile ilgili teknolojileri hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, yutma bozukluklarına sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı teşvik etmek.

Vizyon

Ülkemizin bu alanda dünyadaki yutma bozukluğu örgütlerinin çoğu ile  ile işbirliği içinde çalışmak, derneğin ulusal ve uluslar arası alanda başvuru merkezi haline getirmek, geliştirilecek yeni tedavi stratejileri ile ülkemizin dünyadaki bilimsel çalışmalar düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmak, hasta tedavisinde en güncel tedavi yöntemlerini en üst standartlarda sağlamak.

Eski dünya
bottom of page