top of page

Asli Üye Olabilme Koşulları

Section Subtitle

 • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 

 • 5253 sayılı dernekler kanununun 3. maddesinde belirtilen koşullara uymak, 

 • Yutma bozuklukları alanında çalışan lisans ve lisans üstü eğitime sahip meslek mensubu olmak, 

 • Üyelik giriş aidatını ödemek ve yıllık aidatları ödemeyi kabullenmiş olmak, 

 • Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak. 

 • Fahri üye iken, daha sonra yayınlanacak bir yönergede belirtilecek asli üyeliğe geçiş koşullarını yerine getirmek. 

 • Derneğe üyelik başvurusu iki asil üyenin önerisi ile yapılabilir. Derneğe üye olmak isteyen kişi iki asil üyenin imzasını da içeren başvuru formunu eksiksiz doldurup iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.     

 • Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan tüzel kişiler de bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

Fahri Üye Olabilme Koşullar

 • Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak, 

 • 5253 sayılı dernekler kanunun 3. maddesinde belirtilen koşullara uymak, 

 • Asıl üyelik için eğitim koşulları karşılanmadığı halde ancak derneğe ve amaçlarına değerli hizmetlerde bulunmuş kişilere Dernek Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik ünvanı verilebilir.

 • Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını ve diğer maddelerini kabul etmiş olmak. 

Section Subtitle

Dernek Aidatı ve Üyelikten Çıkma

Section Subtitle

Dernek Aidatı:
Derneğe ilk girişte 100 TL ve yıllık aidat olarak da 100 Türk Lirası alınır. Bu miktarları artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. (konulması gerekli madde). 

Üyelikten Çıkma:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik türleri ve koşulları hakkında detaylı bilgiye Dernek Tüzüğü'nden ulaşılabilirsiniz.

bottom of page